ECOrebost de la Xarxa ECO de Tarragona

Grup de Consum

Des de la Xarxa ECO es pretén fomentar un consum responsable. Per aquest motiu, procurem adquirir únicament productes ecològics, de proximitat o de comerç just. També es tenen en compte les condicions laborals, el tracte a animals i altres criteris personals i locals. Un altre dels aspectes importants a l’hora de decidir les compres és el grau d’acceptació en moneda social per part del productor. A més, estem impulsant un segell de qualitat pròpia, una garantia de confiança en el productor agroecològic o en l’origen del producte.

Els grups de consum de la Xarxa ECO s’autorganitzen de manera semblant a grups de consum ecològic tradicionals. La principal diferència és que utilitzem la moneda social-ECOs (intercanvi multirecíproc) i els usuaris són prosumidores. En el cas que per determinades raons (falta de temps per generar ECOs: cocrear un producte/servei per intercanviar) no es disposi de moneda social, hi ha l’opció d’aportar al grup de consum aquells productes que encara no hem trobat en intercanvi dintre la xarxa i s’han de seguir comprant en euros, és el que es coneix com a descapitalització es a dir: la persona introdueix al grup de comsun un producte comprat en euros y reb en intercanvi el mateix import en ECOs; comportant-se per un moment com un productor.